Počúvajú na slovo

POČÚVAJÚ A HLASUJÚ NA SLOVO

Takto pred týždňom sa konalo mestské zastupiteľstvo.
Ako poslanci sme opäť rokovali o dôležitých témach mesta.
 
Na poslednú chvíľu pred zasadnutím pribudol jeden z bodov programu, konkrétne bod č. 3. materiál 26.
 
Ide o závažný materiál, ktorý sa týka 2 miliónovej investície mesta.
Takýto bod je potrebný náležite prerokovať (aj s odbornou verejnosťou).
Ide totižto o nemalú investíciu, za ktorú by mesto vedelo postaviť napr. novú materskú škôlku alebo školu.
 
Pre ktoréhokoľvek mestského poslanca by takto narýchlo zaradený (neúplný) materiál mal predstavovať prekážku v rámci rokovania/rozhodovania sa.
Materiál totižto neobsahuje znalecký posudok ani stanovisko majetkovej či finančnej komisie.
 
Nehovoriac o tom, že dôvodová správa prečo o materiály (v tak krátkom čase) rokovať obsahuje len nič nehovoriacu, všeobecne citujúcu, časť zákona bez bližšieho odôvodnenia.
 
Mesto náležite nepripravilo poklady k tomu, prečo sa vlastne daný pozemok chystá odkúpiť, ako sa dospelo k tak vysokej cene či k stanoveniu tejto ceny prechádzalo napr. rokovanie a pod.
 
Som toho názoru, vzhľadom na to, že sme sa ako mesto zaviazali k 9 miliónovému úveru a počas minulého roka došlo k radikálnemu zvýšeniu daní, že mestskí poslanci nemôžu len tak podľa „svojho” úsudku rozhodovať o 2 miliónovej investícii.
 
S kolegom Gunišom, Mrázom a Lančaričom sme preto ako jediní boli za stiahnutie a náležité dopracovanie tohto bodu.
A čo si myslíte vy, priatelia?
 
Mali by sme ako poslanci rozhodovať aj o vašich peniazoch bez uvedenia všetkých spomínaných podkladov či výlučne s nimi?
Dajte mi vedieť!
V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.
Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.