novinky

PRIMÁTOR TRNAVY NEVIE, ČO SA DEJE NA MESTSKOM ÚRADE

V čase pandémie si Trnava vzala bankový úver vo výške 9 miliónov EUR na spolufinancovanie projektov. 

Sporný zámer využitia týchto financií a informácie o tom, kam mesto plánuje investovať sme rozobrali v statuse k video reportáži, ktoré si môžete pozrieť tu. Niektorí poslanci aj široká verejnosť považuje toto konanie primátora Trnavy za zbytočné či nezodpovedné. 

Prednedávnom (21.7.2021) primátor Trnavy poskytol rozhovor pre Trnavské rádio, v ktorom spomenul, že požičané peniaze budú použité na spolufinancovanie projektov, ktoré sa z veľkej časti hradia z eurofondov.

V rozhovore padol aj jeden konkrétny zámer a to: „Na obnovu móla na rybníku v Kamennom mlyne.

V čase rozhovoru však už musel vedieť, že žiadosť o podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu bola zamietnutá. Totižto k zamietnutiu prišlo 14.7.2021 – teda týždeň pred publikovaním rozhovoru.

MIESTA OHROZUJÚCE ŽIVOT ZOSTÁVAJÚ BEZ POVŠIMNUTIA

Kamenný mlyn – 14.11.2020 

Pani Andrea je na prechádzke so svojím synom. Zastavia sa aj pri lávkach, vo viere, že sú stabilné. Avšak na poslednej z nich, najbližšie ku kúpalisku, sa pod pani Andreou zosunie časť spevneného svahu a prepadne do vody pod lávkou, pričom hĺbka vody je taká, že „nesiaha” na dno.
 
Našťastie, neprepadne úplne. Zachytí sa jednou rukou pod pažou a takto zostane visieť. Po opakovanom vynakladaní náročného úsilia sa jej podarí vyslobodiť.

4 EFEKTÍVNEJŠIE ALTERNATÍVY NOVÝCH CYKLOCHODNÍKOV

V tomto texte by som vám rád priblížil, ako sme spolu s mojím tímom uvažovali (aj) o vašich návrhoch na zefektívnenie momentálnej dopravnej situácie na Študentskej ulici. Sme presvedčení, že cyklochodník má na danej ulici svoj význam, avšak potrebuje efektívnejšie riešenie!
Nazvali sme ich nasledovne:
1. Zelený variant
2. Obojsmerný variant
3. Variant “Špačinská”
4. Hybridný variant

NEDBANLIVOSŤ MESTA SPÔSOBILA ŠKODU

Hrubá nedbanlivosť mesta spôsobila škodu na majetku a ohrozila ľudí na živote a zdraví! 25.05.2021 spadol v Modranke na dom strom. Majiteľ upozorňoval a prosil mesto viackrát o odstránenie stromu, ktorý sa podľa jeho slov v poslednej dobe rýchlo a neprimerane nakláňal.
Snažil sa kontaktovať úsek zelene, ktorý je za obdobné veci zodpovedný. Získal však len vyjadrenie, že sa jeho prípad pridelil konkrétnemu zamestnancovi daného úseku. 
Konkrétneho konania mesta sa už však nedočkal, keďže po zdĺhavej komunikácii daný strom spadol.