novinky

O MESTE ROZHODUJE SÁM

Tentokrát si budovateľský potenciál primátora vytýčil za cieľ zničiť parkovisko „za Jednotou” a znemožniť ľuďom bezproblémové parkovanie v centre mesta.
 
V tejto lokalite má na miesto toho vzniknúť objekt s garsónkami, jednoizbovými, dvojizbovými trojizbovými a štvorizbovými bytmi.
 
Projekty za desiatky miliónov EUR pripravené na realizáciu bez akéhokoľvek prejednania na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Akoby záležalo iba na tom, aký je zámer primátora Petra Bročku s naoko peknou predstavou.

ZVYŠOVANIE DANE BOLA CHYBA

Priatelia, v téme iracionálne vysokej dane z nehnuteľností stojím na vašej strane a hovorím #NizsieDanePreTrnavu.
 
V roku 2020 vzrástla daň z nehnuteľností o neuveriteľných 200%. Nonsens, ktorý ľudí odhovára od toho, aby prichádzali do Trnavy žiť, podnikať a podporovať prirodzený rozvoj mesta.

IGNOROVANÍ TRNAVČANIA SA BÚRIA

Obyvatelia sídliska Prednádražie spísali petíciu proti výstavbe cyklotrasy na venčovisku na Ludwiga van Beethovena.
Aké na to majú dôvody?
 
Pšíčkari nechcú prísť o najväčší priestor na sídlisku, ktorý je vymedzený pre voľný výbeh psov. Výstavbou cyklotrasy by mohlo prísť ku kolíziám ohrozenia medzi cyklistami a voľne pustenymi psami.

SPOLUPRÁCA VYRIEŠI PROBLÉM TRNAVČANOV

Jedinou možnou cestou ku komplexnej zmene je spolupráca. Spolupráca mesta s vyšším územným celkom regiónu Trnava (VÚC) aj so štátom samotným. Ako poslanec VÚC viem, že aj v týchto rozmeroch je doprava vnímaná ako problém a naozaj je záujem riešiť ho komplexne.

OBYVATELIA TRNAVY SI NIE SÚ ROVNÍ

Zdá sa, že v Trnave máme čoraz viac a viac ľudí, ktorí sú oproti iným výrazne uprednostňovaní. Ako? Neplatia pre nich tie isté pravidlá ako pre nás, „obyčajných” obyvateľov, ktorí by museli následky porušenia pravidiel ihneď znášať.
 
Už dlho si všímam, že v Trnave vládne akési skryté papalášstvo, teda uprednosťnovanie poslancov, ktorí sú dobrými priateľmi primátora.

OPLATÍ SA V TRNAVE PODNIKAŤ?

Téma vysokej dane z nehnuteľností sa dotýka všetkých obyvateľov Trnavy. Tých, ktorí tu bývajú, ale aj tých, ktorí tu napĺňajú svoj podnikateľský plán a poskytujú prácu Trnavčanom. 
 
Práve kvôli pracovným miestam je dôležité, aby sme sem priťahovali aj vynaliezavých ľudí, ktorých činnosť zabezpečuje prirodzený rozvoj ekonomiky mesta.

SOM PRESVEDČENÝ, ZVÍŠENIE DANÍ BOLA CHYBA

Prečo sa v roku 2019 v Trnave zvýšili dane z nehnuteľností? Mesto nikdy riadne a priamo neodôvodnilo toto razantné zvýšenie daní na ich hornú hranicu…
 
V roku 2020 sa však na daniach vybralo o 3,8 milióna EUR viac ako v predošlom roku. Kam tieto peniaze pôjdu? Zámerom je bezhlavo nakupovať pozemky a realizovať budovateľské plány primátora.

ROZVOJ TRNAVY S ROZUMOM

Trnavu chcem(e) posunúť vpred.
V rámci septembrového zastupiteľstva sme rokovali aj o jej ďalšom rozvoji.
 
Konkrétne o „zveľadení” priestoru Orolskej záhrady.
 
Zažili sme obdobie kedy developeri skupovali pozemky a stavali kdekoľvek čokoľvek bez rozmyslu len s pohnútkou vyťažiť čo najviac peňazí. 
 
Som rád, že dnes čelíme úplne opačnej realite.

NA PRVOM MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE CHCEM ZNÍŽIŤ DANE

Trnava má nastavené daňové zaťaženie naozaj vysoko.
Je potrebná jeho zmena. 
 
Preto som aj svoju včerajšiu tlačovku začínal s mojím primátorským prísľubom túto skutočnosť zmeniť.
 
Myslím, že efektívnejší výber nižšej dane môže rovnako priniesť peniaze do rozpočtu mesta, však oproti tomu dnešnému (vysokému) pritiahne aj pozornosť podnikateľov a zlepší kvalitu života nám Trnavčanom. 

ROČNÁ DAŇ TRNAVSKEJ RODINY

Priatelia, vedeli ste, že priemerná rodina žijúca v trojizbovom byte v Trnave AKTUÁLNE zaplatí za byt až 70 eur ročne? Činí to presne 1 euro na meter štvorcový.
 
V období PRED iracionálnym zvyšovaním dane z nehnuteľností v roku 2019 to bolo 24,50 eur ročne. 
 
Rodiny, ktoré žijú v rodinných domoch v Trnave s priemernou rozlohou 120 m² zaplatia AKTUÁLNE až 120 eur ročne.
PREDTÝM mestu odvádzali 42 eur ročne. Percentuálny rozdiel v celkovej sume je teda markantný.

EFEKTÍVNE ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Iracionálne premienať ťažko zarobené peniaze iných ľudí na obrovské, drahé pozemky či stavby bez rozmyslu, nie je mojim zámerom.
 
Mojim zámerom je nastaviť výšku dane z nehnuteľností, ktorá nebude obyvateľov „vyháňať” z nášho mesta za lacnejším bývaním či priestorom pre ich podnikanie.
 
Primeraná výška dane bytových i nebytových priestorov je lákavá aj pre ľudí, ktorí chcú svojou podnikateľskou činnosťou mesto posúvať vpred. Takáto filozofia pri efektívnom rozpočte zabezpečuje mestu prirodzený rozvoj a spokojnosť všetkým stranám aj po znížení daní. 

POČÚVAJÚ A HLASUJÚ NA SLOVO

Takto pred týždňom sa konalo mestské zastupiteľstvo.
Ako poslanci sme opäť rokovali o dôležitých témach mesta.
 
Na poslednú chvíľu pred zasadnutím pribudol jeden z bodov programu, konkrétne bod č. 3. materiál 26.
 
Ide o závažný materiál, ktorý sa týka 2 miliónovej investície mesta.
Takýto bod je potrebný náležite prerokovať (aj s odbornou verejnosťou).
Ide totižto o nemalú investíciu, za ktorú by mesto vedelo postaviť napr. novú materskú škôlku alebo školu.

NIE KAŽDÝ MÁ SLOBODU VOĽBY AKO PRIMÁTOR

V utorok sa uskutočnilo zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré malo pomôcť (aj) obyvateľom sídliska Ľudmily Podjavorinskej vyriešiť znevýhodnenú situáciu v rámci novej parkovacej politiky.
 
Primátor a jeho poslanci opäť nesklamali.
Petíciu s 91 podpismi nebrali vážne.
 
Mňa naopak daný problém najmä starších obyvateľov, ktorý žiadali zmenu pilotného projektu mesta zaujímal.
Preto som sa za nich ako poslanec postavil a petíciu formalizoval. 

PRIMÁTOR TRNAVY NEVIE, ČO SA DEJE NA MESTSKOM ÚRADE

V čase pandémie si Trnava vzala bankový úver vo výške 9 miliónov EUR na spolufinancovanie projektov. 

Sporný zámer využitia týchto financií a informácie o tom, kam mesto plánuje investovať sme rozobrali v statuse k video reportáži, ktoré si môžete pozrieť tu. Niektorí poslanci aj široká verejnosť považuje toto konanie primátora Trnavy za zbytočné či nezodpovedné. 

Prednedávnom (21.7.2021) primátor Trnavy poskytol rozhovor pre Trnavské rádio, v ktorom spomenul, že požičané peniaze budú použité na spolufinancovanie projektov, ktoré sa z veľkej časti hradia z eurofondov.

V rozhovore padol aj jeden konkrétny zámer a to: „Na obnovu móla na rybníku v Kamennom mlyne.

V čase rozhovoru však už musel vedieť, že žiadosť o podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu bola zamietnutá. Totižto k zamietnutiu prišlo 14.7.2021 – teda týždeň pred publikovaním rozhovoru.

MIESTA OHROZUJÚCE ŽIVOT ZOSTÁVAJÚ BEZ POVŠIMNUTIA

Kamenný mlyn – 14.11.2020 

Pani Andrea je na prechádzke so svojím synom. Zastavia sa aj pri lávkach, vo viere, že sú stabilné. Avšak na poslednej z nich, najbližšie ku kúpalisku, sa pod pani Andreou zosunie časť spevneného svahu a prepadne do vody pod lávkou, pričom hĺbka vody je taká, že „nesiaha” na dno.
 
Našťastie, neprepadne úplne. Zachytí sa jednou rukou pod pažou a takto zostane visieť. Po opakovanom vynakladaní náročného úsilia sa jej podarí vyslobodiť.

4 EFEKTÍVNEJŠIE ALTERNATÍVY NOVÝCH CYKLOCHODNÍKOV

V tomto texte by som vám rád priblížil, ako sme spolu s mojím tímom uvažovali (aj) o vašich návrhoch na zefektívnenie momentálnej dopravnej situácie na Študentskej ulici. Sme presvedčení, že cyklochodník má na danej ulici svoj význam, avšak potrebuje efektívnejšie riešenie!
Nazvali sme ich nasledovne:
1. Zelený variant
2. Obojsmerný variant
3. Variant “Špačinská”
4. Hybridný variant

NEDBANLIVOSŤ MESTA SPÔSOBILA ŠKODU

Hrubá nedbanlivosť mesta spôsobila škodu na majetku a ohrozila ľudí na živote a zdraví! 25.05.2021 spadol v Modranke na dom strom. Majiteľ upozorňoval a prosil mesto viackrát o odstránenie stromu, ktorý sa podľa jeho slov v poslednej dobe rýchlo a neprimerane nakláňal.
Snažil sa kontaktovať úsek zelene, ktorý je za obdobné veci zodpovedný. Získal však len vyjadrenie, že sa jeho prípad pridelil konkrétnemu zamestnancovi daného úseku. 
Konkrétneho konania mesta sa už však nedočkal, keďže po zdĺhavej komunikácii daný strom spadol.