Marián Galbavý

Trnava
pre všetkých

Váš kandidát na primátora trnavy

Som hrdý Trnavčan. Trnavu som zažil ako malé dieťa, študent, ale aj ako dospelý. Teraz sa s Trnavou intenzívne vžívam ako rodič, podnikateľ i mestský poslanec. Poznám ju, zaujímam sa o ňu a milujem ju rovnako ako vy.

Napriek tomu vnímam, že keď kričíme s túžbou obohatiť život každého obyvateľa a zveľadiť každý kút Trnavy, mesto nás nepočuje. Trnavčania, prihovárajte sa našej Trnave a dajte mi šancu načúvať. Bez vás to nezvládnem!

Ako vyzerá Trnava
pre všetkých?

Trnava pre všetkých môže byť mestom, ktoré dýcha inšpiráciou. Je centrom inovácii, kreativity a komunity obyvateľov, ktorí spolu tvoria Trnavu. Napĺňajú sa potreby pre rozvoj malých detí, myslí sa na sociálne znevýhodnených občanov či seniorov. Priestor tu nachádzajú aj vynaliezaví podnikatelia. Vďaka otvorenosti mesta a mnohým príležitostiam je oveľa jednoduchšie nájsť prácu. Nikto sa neobáva o to, že mu čokoľvek uberá na kvalite života v Trnave.

Ekonomika mesta sa rozvíja prirodzene, prostredníctvom nastavenia primeranej výšky dane z nehnuteľností. V prípade Trnavy, jej znížením. Len tak zabezpečíme priaznivé podmienky život i podnikanie

Je kľúčové vykonať elementárne zmeny v oblasti statickej dopravy vytvorením fungujúceho celku. Vnímam potrebu skĺbiť ľudí odkázaných na mestskú hromadnú dopravu, cyklistov, ale aj zlepšiť parkovaciu situáciu.

Pre správne fungovanie mesta je nevyhnutné počúvať pozorne a bez rozdielu. Nemožno vykonávať radikálne zmeny bez informovania občanov či poznania ich stanoviska. Chcem byť ľuďom partnerom.

EFEKTÍVNE ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Iracionálne premienať ťažko zarobené peniaze iných ľudí na obrovské, drahé pozemky či stavby bez rozmyslu, nie je mojim zámerom.
 
Mojim zámerom je nastaviť výšku dane z nehnuteľností, ktorá nebude obyvateľov „vyháňať” z nášho mesta za lacnejším bývaním či priestorom pre ich podnikanie.
 
Primeraná výška dane bytových i nebytových priestorov je lákavá aj pre ľudí, ktorí chcú svojou podnikateľskou činnosťou mesto posúvať vpred. Takáto filozofia pri efektívnom rozpočte zabezpečuje mestu prirodzený rozvoj a spokojnosť všetkým stranám aj po znížení daní. 

4 EFEKTÍVNEJŠIE ALTERNATÍVY NOVÝCH CYKLOCHODNÍKOV

V tomto texte by som vám rád priblížil, ako sme spolu s mojím tímom uvažovali (aj) o vašich návrhoch na zefektívnenie momentálnej dopravnej situácie na Študentskej ulici. Sme presvedčení, že cyklochodník má na danej ulici svoj význam, avšak potrebuje efektívnejšie riešenie!
Nazvali sme ich nasledovne:
1. Zelený variant
2. Obojsmerný variant
3. Variant “Špačinská”
4. Hybridný variant

Chceš sa zapojiť
do kampane?

Máš nápad alebo vidíš problém?
Napíš mi ho, prosím, a ja si ho veľmi rád prečítam. Chcel by si pomôcť ako dobrovoľník, alebo prispieť na kampaň?
Vidíš ešte inú formu pomoci?

Vážim si názor každého a chcem byť váš partner. Preto sa rád nechám inšpirovať vašim názorom a rád vás zapojím do kampane.